Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

terminy:operacni_system [2011/10/18 08:18]
Michal Dočekal
terminy:operacni_system [2011/10/18 08:19] (aktuální)
Michal Dočekal
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Operační systém ====== ====== Operační systém ======
  
-{{ :terminy:os-schema-simplified.png?|Schéma znázorňující operační systém jako programovou vrstvu mezi hardwarem a aplikacemi}}+{{ :terminy:os-schema-simplified.png?nolink&|Schéma znázorňující operační systém jako programovou vrstvu mezi hardwarem a aplikacemi}}
  
 Operační systém je základní software, který //pohání// váš počítač. Umožňuje vám spouštět programy a pracovat s nimi, přičemž programům poskytuje vhodné softwarové prostředí a řadu služeb. Programům přiděluje systémové prostředky (jako např. operační paměť či procesorový čas), přístup k [[terminy:filesystem|systému souborů]], řídí a dohlíží na jejich běh a na to, že se chovají korektně, a poskytuje jim standardizovaný přístup hardwaru. To znamená, že programy nemusí znát specifika součástek počítače, nekomunikují s nimi totiž přímo, ale komunikují s operačním systém, který pak jejich požadavky //přeloží// do //jazyka//, kterému rozumí příslušná součástka (prostřednictvím tzv. ovladače). Operační systém si lze představit jako programová vrstva mezi hardwarem a aplikacemi (viz obrázek). Operační systém je základní software, který //pohání// váš počítač. Umožňuje vám spouštět programy a pracovat s nimi, přičemž programům poskytuje vhodné softwarové prostředí a řadu služeb. Programům přiděluje systémové prostředky (jako např. operační paměť či procesorový čas), přístup k [[terminy:filesystem|systému souborů]], řídí a dohlíží na jejich běh a na to, že se chovají korektně, a poskytuje jim standardizovaný přístup hardwaru. To znamená, že programy nemusí znát specifika součástek počítače, nekomunikují s nimi totiž přímo, ale komunikují s operačním systém, který pak jejich požadavky //přeloží// do //jazyka//, kterému rozumí příslušná součástka (prostřednictvím tzv. ovladače). Operační systém si lze představit jako programová vrstva mezi hardwarem a aplikacemi (viz obrázek).
terminy/operacni_system.txt · Poslední úprava: 2011/10/18 08:19 autor: Michal Dočekal
CC Attribution-Share Alike 3.0
www.chimeric.de Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 PDF Export