Operační systém

Schéma znázorňující operační systém jako programovou vrstvu mezi hardwarem a aplikacemi

Operační systém je základní software, který pohání váš počítač. Umožňuje vám spouštět programy a pracovat s nimi, přičemž programům poskytuje vhodné softwarové prostředí a řadu služeb. Programům přiděluje systémové prostředky (jako např. operační paměť či procesorový čas), přístup k systému souborů, řídí a dohlíží na jejich běh a na to, že se chovají korektně, a poskytuje jim standardizovaný přístup hardwaru. To znamená, že programy nemusí znát specifika součástek počítače, nekomunikují s nimi totiž přímo, ale komunikují s operačním systém, který pak jejich požadavky přeloží do jazyka, kterému rozumí příslušná součástka (prostřednictvím tzv. ovladače). Operační systém si lze představit jako programová vrstva mezi hardwarem a aplikacemi (viz obrázek).

Jeho základní součásti tvoří:

  • kernel – jádro operačního systému – hlavní výkonná jednotka operačního systému, je spuštěna při startu a provádí vše výše uvedené (lze si představit jako motor auta)
  • systémové a aplikační knihovny – v zásadě se jedná o softwarové komponenty
  • rozhraní pro interakci s uživatelem – uživatelské prostředí

Podrobnější článek popisující fungování operačního systému naleznete na Wikipédii.

terminy/operacni_system.txt · Poslední úprava: 2011/10/18 08:19 autor: Michal Dočekal
CC Attribution-Share Alike 3.0
www.chimeric.de Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 PDF Export