Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

terminy:filesystem [2009/11/08 10:22]
Michal Dočekal
terminy:filesystem [2011/10/18 09:21] (aktuální)
Michal Dočekal
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Souborový systém ====== ====== Souborový systém ======
  
-Souborový systém (filesystem) nebo také systém souborů[(cite>Wikipédie[[http://cs.wikipedia.org/wiki/Souborov%C3%BD_syst%C3%A9m|Souborový systém]]cit. 2009-11-08)] je způsob uložení dat do souborů a adresářů tak, aby bylo možné k datům snadno přistupovat+Souborový systém (filesystem) nebo také systém souborů je v zásadě úložiště pro soubory. Toto úložiště je organizovanépodobně jako napřknihovnaTam když přijdete a zeptáte se na určitou knihu, knihovník či knihovnice se podívá do katalogu a nasměruje vás tam, kde knihu najdete. Stejně tak fungují i souborové systémy. Existuje určitý //"katalog"//, kde jsou uchovávány informace o fyzickém uložení souborů. Operační systém pak ví, kde na záznamovém médiu má obsah souboru hledat (nebo jaký prostor je volný kam může obsah nově vzniklého souboru uložit).
  
-Z pohledu aplikace a uživatele se souborový systém tváří jako organizovaná struktura adresářů a souborůse kterými je možno manipulovatzatímco operačního systému je souborový systém schopen řícikde jsou hledaná data fyzicky uložena na médium (popřípadě kam na disk se mají data zapsataby je bylo možné později najít)+V rámci souborového systému jsou data ukládána do struktury adresářů a souborů. O souborech i adresářích se však uchovává celá řada dalších informacíjako např. údaje o vlastníkovipřístupová práva, datum a čas vytvoření nebo poslední změnyatd. Těmto informacím se říká //"metadata"//, tedy data o datech.
  
-Souborový systém uchovává také [[terminy:metadata|metadata]] o jednotlivých souborech a adresářích, která mohou zahrnovat kromě jména souboru či adresáře také jeho přístupová právadatum a čas vytvořenídatum a čas poslední změnyatd.+[[terminy:operacni_system|Operační systémy]] používají a podporují různé souborové systémy. Ty se liší mnoha vlastnostmi, kupříkladu tím, jaká metadata o souborech a adresářích uchovávajínebo třeba tímpro jaké typy médií jsou určeny. Ačkoliv operační systémy (zejména pak GNU/Linux) obvykle podporují širokou škálu souborových systémůze kterých jsou schopny číst data (a většinou i zapisovat)instalovat systém jako takový je obvykle možné jen na omezenou množinu typů souborových systémů.
  
-[[terminy:operacni_system|Operační systémy]] používají podporují různé souborové systémy. Ty se liší mnoha vlastnostmi, kupříkladu tím, jaká metadata o souborech a adresářích uchovávají, nebo třeba tím, pro jaké typy médií jsou určeny.+====== Zdroje další odkazy ======
  
-====== Zdroje ====== +* Wikipédie, [[http://cs.wikipedia.org/wiki/Souborov%C3%BD_syst%C3%A9m|Souborový systém]]
- +
-~~REFNOTES~~+
terminy/filesystem.txt · Poslední úprava: 2011/10/18 09:21 autor: Michal Dočekal
CC Attribution-Share Alike 3.0
www.chimeric.de Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 PDF Export