Souborový systém

Souborový systém (filesystem) nebo také systém souborů je v zásadě úložiště pro soubory. Toto úložiště je organizované, podobně jako např. knihovna. Tam když přijdete a zeptáte se na určitou knihu, knihovník či knihovnice se podívá do katalogu a nasměruje vás tam, kde knihu najdete. Stejně tak fungují i souborové systémy. Existuje určitý „katalog“, kde jsou uchovávány informace o fyzickém uložení souborů. Operační systém pak ví, kde na záznamovém médiu má obsah souboru hledat (nebo jaký prostor je volný a kam může obsah nově vzniklého souboru uložit).

V rámci souborového systému jsou data ukládána do struktury adresářů a souborů. O souborech i adresářích se však uchovává celá řada dalších informací, jako např. údaje o vlastníkovi, přístupová práva, datum a čas vytvoření nebo poslední změny, atd. Těmto informacím se říká „metadata“, tedy data o datech.

Operační systémy používají a podporují různé souborové systémy. Ty se liší mnoha vlastnostmi, kupříkladu tím, jaká metadata o souborech a adresářích uchovávají, nebo třeba tím, pro jaké typy médií jsou určeny. Ačkoliv operační systémy (zejména pak GNU/Linux) obvykle podporují širokou škálu souborových systémů, ze kterých jsou schopny číst data (a většinou i zapisovat), instalovat systém jako takový je obvykle možné jen na omezenou množinu typů souborových systémů.

Zdroje a další odkazy

* Wikipédie, Souborový systém

terminy/filesystem.txt · Poslední úprava: 2011/10/18 09:21 autor: Michal Dočekal
CC Attribution-Share Alike 3.0
www.chimeric.de Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 PDF Export