Staňte se redaktorem

Tento web je tvořen ve wiki, která umožňuje, aby se na jeho obsahu podílelo více lidí. Rozšiřovat a vylepšovat tuto dokumentaci tedy můžete i vy. Práva pro úpravy získáte po registraci a následném přihlášení. Ještě než začnete s úpravami, projděte si redakční HOWTO (viz níže).

Pokud chcete přispívat, ale nechcete se registrovat, i toto je samozřejmě možné - v takovém případě kontaktujte šéfredaktora a proberte s ním váš návrh na spolupráci.

HOWTO pro redaktory

 • triviální změny (opravy chyb, překlepů, drobné doplnění, apod.) můžete provádět dle libosti
 • netriviální změny (nové články, rozsáhlejší změny textu, apod.):
  • raději nejprve proberte se šéfredaktorem
  • projděte si seznam zpracovávaných témat a zapište tam to svoje
  • seznamte se s metodikou projektu (viz níže) a provádějte změny v souladu s ní
 • veškerý obsah, který na stránky vložíte, dáváte k dispozici pod licencí cc-by-sa
 • vzhledem k tomu, že tento projekt negeneruje žádný zisk, autorům není z čeho vyplácet odměnu – vaší odměnou je hřejivý pocit, že jste lidem pomohli usnadnit jejich přechod na GNU/Linux, čímž jste pomohli GNU/Linux rozšířit

Metodika projektu

 • cílem projektu je pomoci uživatelům s přechodem na GNU/Linux a na svobodný software1)
 • cílovou skupinou jsou uživatelé se zájmem o GNU/Linux a svobodný software, ať již začátečníci nebo mírně pokročilí
 • text by měl:
  • mít odbornou úroveň
  • používat druhou osobu množného čísla (měl by čtenáři vykat)
  • využívat možnosti hypertextu (dokumentace by měla být vnitřně dobře provázaná)
  • dodržovat autorská práva
 • témata by měla:
  • být zpracována tak, aby bylo sděleno to podstatné (méně je někdy více) – KISS princip – na podrobnější informace (zpracované jinde) by mělo být odkázáno
  • zahrnovat nejenom teorii, ale i praktické rady a obecné tipy pro uživatele
  • respektovat a zmiňovat problémové oblasti GNU/Linuxu, včetně případných možností jejich řešení
 • dokumentace je zaměřena na obecnější témata, tedy taková, která se s časem příliš nemění a která nejsou distribučně specifická (taková témata jsou probírána lépe na webech a wiki věnovaných příslušným distribucím, proto nemá smysl se jimi zabývat zde.)
 • netřeba znovu vynalézat kolo – pokud je někde na webu nějaké téma kvalitně a podrobně rozebrané v češtině, postačí nám z něj sdělit to podstatné a na příslušný zdroj odkázat
 • jeden obrázek vydá za tisíc slov ⇒ teorii je vhodné podpořit vizualizací
 • veškerý obsah dokumentace (výjimkou jsou diskuse a jmenný prostor „projekt“), tedy text, grafika a materiály ke stažení, musí být svobodný, pod licencí CC Attribution-Share Alike 3.0
  • úpravou stránek souhlasíte se zveřejněním úprav pod touto licencí
  • materiály pod jinými licencemi podléhají schválení šéfredaktorem

Jak psát

Pravidla pro psaní

 • text si po sobě přečtěte
 • pokud je to možné, používejte spellchecker (kontrolu pravopisu)
 • při psaní mějte na paměti, že:
  • koncept se ukládá automaticky 2)
  • je dobré využívat funkce náhledu
  • před uložením stránky je vhodné vyplnit políčko „komentář k úpravám“, nejedná-li se o drobné změny (v tom případě zaškrtněte políčko „Drobné změny“)

Změny struktury stránek

 • přesun stránky proveďte následovně:
  1. vytvořte novou stránku s novým jménem a přesuňte do ní obsah
  2. v původní stránce zanechte odkaz na novou stránku, zbytek obsahu odstraňte
  3. získejte seznam zpětných odkazů, tedy všech odkazů na tuto stránku (klepněte na název stránky nahoře vlevo)
  4. přepište všude odkazy na novou stránku
  5. ujistěte se, že jste přepsali úplně všechny odkazy opětovným zobrazením seznamu zpětných odkazů
  6. vymažte původní stránku
 • mazání stránek se provádí vymazáním veškerého obsahu stránky (včetně mezer, prázdných řádek, atd.)

Vize projektu

Tuto dokumentaci tvořím podle toho, co mi v mých začátcích nejvíce pomohlo, popřípadě co mi nejvíce chybělo. Mou vizí je dokumentace, která umožní uživatelům rychle najít to, co potřebují, aby byl jejich přechod na GNU/Linux a svobodný software co nejpohodlnější. Mým cílem není přesvědčovat lidi o dokonalosti GNU/Linuxu, nýbrž dát jim ty informace, které potřebují k co nejhladšímu přechodu.

Michal Dočekal

1) Nikoliv přesvědčovat uživatele, jak je GNU/Linux dokonalý.
2) Platí pouze, pokud máte zapnutný JavaScript. Pokud ne, ukládejte koncept ručně, tlačítkem „Náhled“.
projekt/nabor.txt · Poslední úprava: 2010/02/02 13:12 autor: Michal Dočekal
CC Attribution-Share Alike 3.0
www.chimeric.de Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 PDF Export