Licenční FAQ

Podmínky užití dokumentace

Chcete-li tuto dokumentaci užít (ve smyslu autorského zákona), musíte dodržet (mimo jiné) následující body:

 • dokumentaci jako celek nebo její část smíte šířit pouze v souladu s podmínkami licence
 • šíření dokumentace v původní nebo pozměněné podobě je možné pouze pod stejnou licencí
 • k podmínkám této licence nelze přidávat žádná další omezení
 • šíření díla musí doprovázet jasné a viditelné uvední následujících informací:
  • odkaz (URI) na tuto licenci nebo její celé znění
  • jasné označení zdroje, tedy název projektu „Poznej Linux“ a URL tohoto webu
 • více viz text licence

Máte-li dotazy

Pokud vám na něco tento článek nebo text licence neodpoví, popřípadě vám něco nebude jasné, můžete kontaktovat šéfredaktora.

FAQ: Často kladené dotazy

Jak správně označit zdroj, pokud budu z projektu čerpat?

Autora uvádět nemusíte - projekt je tvořen ve wiki, kam může přispívat kdokoliv, a zjišťovat konkrétní autory, které se podíleli na tvorbě dané stránky je příliš složité. Jako datum vydání můžete uvést aktuální rok nebo jej vypustit - je ovšem nutné vyplnit datum citace, tedy, kdy jste ze stránky čerpali.

Příklad bibliografické citace vhodné do tištěného díla:

 Poznej Linux [online]. [2009] [cit. 2009-11-10]. Dostupný z WWW: <http://www.poznejlinux.cz/>.

Příklad bibliografické citace konkrétního článku:

 Poznej Linux: Základy Linuxu [online]. [2009] [cit. 2009-11-10]. Dostupný z WWW: <http://www.poznejlinux.cz/zaklady/start>.

Příklad citace v HTML pro webové stránky:

 <a href="http://www.poznejlinux.cz">Poznej Linux</a>: <a href="http://www.poznejlinux.cz/zaklady/start">Základy Linuxu</a>. [cit. 2009-11-10]

Pokud se ve své práci inspiruji nějakým textem z projektu, musím svou práci vydat pod vaší licencí?

Pokud se pouze inspirujete a budete přebírat myšlenky z textu a prezentovat je vlastním způsobem (tedy nebudete doslovně kopírovat kusy textu z dokumentace), nemusíte. V takovém případě nás stačí uvést ve zdrojích/použité literatuře. Uveďte minimálně název projektu a URL webu.

Pokud ve své práci ocituji nějaký text z projektu, musím svou práci vydat pod vaší licencí?

Autorský zákon (§ 31) nepovažuje za zásah do autorského práva, pokud někdo ve svém díle užije v odůvodněné míře výňatek z díla jiného autora, samozřejmě s uvedením pramenu (přinejmenším název projektu a URL webu). Tudíž, za splnění podmínek autorského zákona je možné dílo, do něhož je citace zařazena, licencovat libovolně (samozřejmě s uvedením zdroje). Dlužno dodat, že podle citační etiky a standardů by citace měla být jasně označena (tj. odlišitelná od zbytku textu) a u online zdroje, kterým tento projekt je, by měl být doplněn i čas, kdy bylo z pramenu citováno (u wiki to platí dvojnásob).

Mezi předpoklady patří mj. to, co bylo zvýrazněno v textu výše - citovat je nutné pouze v odůvodněné míře a citace je možné používat pouze v rámci vlastního díla - nelze tedy takto samostatně šířit třeba článek z tohoto webu pod jinou licencí - může být šířen pod jinou licencí pouze jako součást vámi vytvořeného díla.

Co když někdo použije text projektu a vytvoří z něj knihu, kterou potom vydá?

Licence umožňuje komerční šíření díla, čili toto skutečně možné je. Dokumentace není momentálně postavena tak, aby z ní bylo snadné udělat tištěnou publikaci - je stavěna primárně pro web. K tomu, aby někdo dokumentaci vydal v tištěné porobě, ji musí převést z wiki textu do nějakého vhodného DTP nebo sázecího softwaru, což vyžaduje jistou práci, za kterou si zaslouží odměnu čtenářů, kteří jeho publikaci zakoupí. Dostojí-li dotyčný podmínkám licence, tedy zachová-li licenci i pro své čtenáře a viditelně odkáže na náš web, je všechno v pořádku.

Co když někdo bude šířit DRM omezenou elektronickou verzi dokumentace?

Pokud to někdo učiní, pak jednoznačně poruší licenci se všemi důsledky z toho vyplývajícími, neboť v licenci se jednoznačně praví:

Při rozšiřování Díla nebo jeho sdělování veřejnosti nesmí nabyvatel použít žádné technické prostředky ochrany, které by omezovaly oprávnění dalších osob v užití Díla v souladu s tímto ujednáním. Ustanovení tohoto čl. 4 písm. a) se vztahují na Dílo i tehdy, je-li zahrnuto do souborného díla.

Toto se samozřejmě vztahuje i na upravená díla, viz text licence. Z toho vyplývá, že nelze šířit DRM omezenou původní ani upravenou verzi, bez jasného porušení licence.

Mám jinou otázku, která tu nezazněla

Podívejte se, jestli není zodpovězena v Creative Commons FAQ, pokud ne, můžete kontaktovat šéfredaktora.

projekt/licencni_faq.txt · Poslední úprava: 2011/06/19 10:36 autor: Michal Dočekal
CC Attribution-Share Alike 3.0
www.chimeric.de Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 PDF Export