Proč pracovat s příkazovou řádkou?

Proč pracovat s příkazovou řádkou? Grafická prostředí a grafické aplikace mohou být příjemné a pohodlné, ovšem jen do té doby, dokud po nich chceme to, co programátory napadlo. Ve chvíli, kdy chceme něco extra, může se z příjemného pobytu v grafickém prostředí stát noční můra. To, co bychom v příkazové řádce vyřešili jedním vhodně sestaveným příkazem, můžeme v grafickém prostředí realizovat hodiny a hodiny.

Práce s příkazovou řádkou není sice úplně jednoduchá záležitost, ale jakmile se s ní naučíte pracovat, získáte opravdu mocného spojence. Uživatelé bez příslušných znalostí (nebo uživatelé neunixových operačních systémů) vás pak možná začnou považovat za opravdového mága.

Co všechno lze s pomocí příkazové řádky realizovat? Mnohé. Potřebujete zjistit, co za objemné soubory máte ve svém domovském adresáři? Tento příkaz vypíše všechny soubory větší než 100MB ve vašem domovském adresáři.

  find ~/ -size +100M

Máte jpg soubory rozeseté v komplexní adresářové struktuře a chcete je všechny přesunout do jednoho adresáře? Můžete to dělat ručně, nebo použít příkaz:

  find ~/ -name "*.jpg" -type f -exec mv {} /mnt/skladiste \;

Chcete si zálohovat MBR na disku sda?

  dd if=/dev/sda of=zaloha.mbr bs=512 count=1

Chcete bezpečně vymazat pevný disk sda, aby ste si mohli být jisti, že z něj nepůjdou obnovit vaše soukormá data?

  shred /dev/sda

Naučit se efektivně využívat příkazovou řádku není jednoduché, navíc je třeba to vhodně spojit se znalostí fungování počítače a vnitřností GNU/Linuxu. Kupříkladu, výše zmíněný příklad se zálohou MBR vyžaduje znalost symboliky zařízení v GNU/Linuxu a unixové filosofie vše je soubor. Celý pevný disk je v našem příkladu reprezentován souborem /dev/sda, se kterým lze zacházet jako se kterýmkoliv jiným souborem, tj. číst z něj, zapisovat do něj, apod. Víme-li tohle a víme-li, že MBR se nachází v prvních 512 bytech pevného disku, můžeme použít program dd, který nám obsah MBR zapíše do souboru.

Jistě, na řadu úkonů jsou k dispozici různé speciální uživatelsky přívětivé nástroje a nepochybně existují nějaká uživatelsky přívětivá řešení pro zálohu MBR či bezpečné vymazání pevného disku, nevyžadující znalost příkazové řádky ani fungování počítače. Nikdy však nebudou existovat nástroje na splnění všech vašich požadavků, zejména těch komplexních.

Výhoda schopnosti efektivně využívat příkazovou řádku tkví v tom, že jste schopni sestavit jednoduché i komplexní řešení vašich požadavků, a to přesně na míru. Do této schopnosti je však třeba investovat nějaký čas.

Kam dál

pokrocili/komandlajna/proc.txt · Poslední úprava: 2009/11/10 16:16 autor: Michal Dočekal
CC Attribution-Share Alike 3.0
www.chimeric.de Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 PDF Export