Získáváme informace o souborech

V unixových systémech se typ souboru determinuje jinak než pomocí přípon, jak je tomu v některých jiných systémech. Soubory mají pouze jméno, přičemž přípona je jeho součástí, pokud je. Samozřejmě být nemusí. Typ souboru můžete zjistit pomocí příkazu file:

 [michal@griffon ~]$ file linuxbook.xml
 linuxbook.xml: XML 1.0 document text

Podrobnější informace k určitému souboru můžete zjistit pomocí příkazu stat:

 [michal@griffon ~]$ stat linuxbook.xml
  File: `linuxbook.xml'
  Size: 281722  	Blocks: 560    IO Block: 4096  regular file
 Device: fe02h/65026d	Inode: 2387440   Links: 1
 Access: (0666/-rw-rw-rw-) Uid: (  0/  root)  Gid: (  0/  root)
 Access: 2007-10-16 20:02:57.000000000 +0200
 Modify: 2007-10-16 20:02:57.000000000 +0200
 Change: 2007-10-16 20:02:57.000000000 +0200

Pokud se jedná o textový soubor, budete si jej pravděpodobně chtít prohlédnout. Můžete tak učinit příkazem cat, který slouží ke spojování obsahu více souborů, nebo lépe, a sice příkazem more, který zobrazí příslušný soubor tak, že jeho výpis neprobleskne obrazovkou, ale vždy po zaplnění obrazovky počká na stisk klávesy. Nejlepším nástrojem z této kategorie je však less, kde můžeme souborem pohodlně listovat či dokonce vyhledávat.

Less se ovládá následovně. Šipkami nebo pomocí [Page Up] a [Page Down] se pohybujeme v textu, výraz k vyhledání zadáváme pomocí lomítka - [/], na další výskyt hledaného výrazu přejdeme pomocí klávesy [n] a prohlížení ukončíme klávesou q. Tento program bývá také využíván k prohlížení manuálových stránek prostřednictvím programu man.

Program wc

Program wc nemá s toaletami nic společného, je to zkrácený tvar od „word count“, tedy „počet slov“. Tento program umí spočítat, kolik bytů (parametr -c), znaků (parametr -m), slov (parametr -w jako word) nebo řádků (parametr -l jako line) se nachází v určitém textovém souboru:

 [michal@griffon ~]$ wc sql.txt 
  52 192 2293 sql.txt

Bez parametrů vypsal wc počet řádek, počet slov a počet bytů. Pokud byste chtěli získat počet řádek, zapíšete:

 [michal@griffon ~]$ wc -l sql.txt 
  52 sql.txt

Kam dál

pokrocili/komandlajna/info_o_souboru.txt · Poslední úprava: 2009/11/11 08:57 autor: Michal Dočekal
CC Attribution-Share Alike 3.0
www.chimeric.de Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 PDF Export