Váš první Bash skript

V programátorských příručkách bývá zvykem začínat primitivním programem hello world. Psaní shellových skriptů je programování hodně podobné, a proto si na primitivním programu ukážeme náležitosti shellového skriptu:

  #!/bin/bash
  
  echo "Hello world."

Jednoduché, že? První řádka označuje, který interpret se má použít ke „spuštění“ příslušného souboru. Na rozdíl od programovacích jazyků s kompilátory, které produkují spustitelný strojový kód, potřebují shellové skripty interpret, tedy program, který daný skript vykoná.

Takto opatřený soubor můžete učinit spustitelným:

  chmod a+x skript

Pak postačí jej spustit:

  ./skript

Všimněte si, že programy v aktuálním adresáři je třeba spustit tak, že se na aktuální adresář odkážete v cestě. V unixových systémech totiž aktuální adresář není součástí vyhledávací cesty (proměnná PATH), která se prochází při zadání příkazu. Je to vhodné bezpečnostní opatření pro případ, že někdo vytvoří škodlivý skript se stejným jménem jako některý z často používaných příkazů.

Výchozí cesta většinou obsahuje adresáře jako /bin či /usr/bin, kde se nachází spustitelné soubory všech nainstalovaných uživatelských programů. V GNU/Linuxu si tedy nemusíte dělat starosti s tím, kam se vám nainstaloval třeba Firefox, protože jeho spustitelný soubor se nachází v cestě, která se po zadání příkazu bude prohledávat. Není problém spustit Firefox přímo z příkazového řádku:

  [michal@griffon ~]$ firefox

Skripty lze samozřejmě spouštět „ručně“, pomocí interpretu, takto:

  bash skript

Kam dál

pokrocili/komandlajna/hello_world.txt · Poslední úprava: 2009/11/12 17:14 autor: Michal Dočekal
CC Attribution-Share Alike 3.0
www.chimeric.de Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 PDF Export