Editory

Jelikož v GNU/Linuxu je nastavení uložené v konfiguračních souborech, což jsou obyčejné textové soubory, bude se vám velice hodit znalost textových editorů pro příkazovou řádku. Mezi editory patří vi, emacs, nano, pico či mcedit, který, jak název napovídá, je součástí dříve zmiňovaného Midnight Commanderu.

Editory vi a emacs bývají pro začátečníky obtížné, zejména vi je pověstný tím, že mnozí neznalí ani nenajdou způsob, jak jej ukončit (to dnes už v případě jeho varianty zvané Vim (Vi Improved) neplatí). Ostatní výše zmíněné editory se začátečníkům ovládají snadněji, a proto mohu jen doporučit si některý z nich opatřit, pokud jej nainstalovaný nemáte.

Rychlokurz vi

Editor Vi je k dispozici prakticky na všech unixových systémech, a to nejenom na GNU/Linuxu. Vi má celou řadu variant - tou nejznámější je Vim (Vi Improved), který umí i velmi pokročilé funkce jako je třeba barevná vizualizace zdrojového kódu, doplňování zdrojového kódu (code completion), kontrola pravopisu, skládání (folding), záložky (tabs) a mnoho jiného. Je široce přizpůsobitelný, což z něj dělá velmi flexibilní nástroj. Vim nabízí celou řadu vlastností navíc oproti původnímu Vi, ale na rozdíl od původního Vi pro něj neplatí, že by byl prakticky na všech unixových systémech. Proto v rámci rychlokurzu Vi budete seznámeni pouze se základy ovládání Vi, které by měly být společné pro všechny jeho varianty.

Editor Vi má několik režimů práce. Po spuštění se ocitnete v tzv. normálním režimu. Do něj se kdykoliv dostanete stisknutím klávesy [Esc] dvakrát. V normálním režimu sice nemůžete editovat text, ale můžete se po textu pohybovat, buď pomocí šipek, nebo pomocí kláves [h] (vlevo), [j] (dolů), [k] (nahoru), [l] (vpravo).

Z normálního režimu se můžete dostat do příkazového režimu pomocí dvojtečky. Příkazový režim je důležitý, neboť z něj můžete editor opustit či soubor uložit (lze i obojí zároveň). Vi se ukončuje pomocí příkazu q, soubor se ukládá pomocí příkazu w. Uložit soubor a ukončit editor můžete pomocí příkazu wq. Pokud jste provedli nějaké změny a chcete editor ukončit bez uložení změn, Vi vás nepustí. Musíte mu explicitně říci, že se má provést daný příkaz bez ohledu na cokoliv dalšího, což provedete přidáním vykřičníku. Příkaz pro ukončení editoru bez uložení změn je tedy q!.

Do editačního režimu se dostanete pomocí klávesy [Insert] nebo [i] z normálního režimu.

Zdroje a další odkazy

Kam dál

pokrocili/komandlajna/editory.txt · Poslední úprava: 2010/02/02 16:14 autor: Michal Dočekal
CC Attribution-Share Alike 3.0
www.chimeric.de Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 PDF Export